fMRI

Czym jest fMRI?

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast),  czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w wykonywanie zadania wykonywanego przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników zdominowało metody obrazowania mózgu.

Obszary zastosowania

Neurologia, neurobiologia, radiologia, fizjologia

  • Obserwacja aktywności struktur mózgowych pacjentów
  • Detekcja anomalii
  • Obserwacja mechanizmów kompensacji w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Szczegółowe planowanie operacji
  • Tworzenie map funkcjonalnych dla neuronawigacji
  • Ocena efektów operacji

Farmakologia, psychologia, kognitywistyka

  • Obustronna obserwacja efektów farmakoterapii, strategii leczenia lub treningów
  • Obustronna obserwacja aktywacji względem zachowań lub (rozwoju) zdolności badanego
  • Badania reakcji i obszarów aktywacji na bodźce zmysłowe, zadania poznawcze
  • Badania nad neuroplastycznością mózgu

Producenci i produkty

Neuro Device Group

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju i produkcji innowacyjnych urządzeń medycznych. Od 2008r jako jedyna firma na rynku polskim zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego.

Neuro Device Group

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent™ jest systemem do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Umożliwia zmierzenie reakcji ludzkiego systemu neuronalnego na zapachy.

Więcej

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri™ to kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI. Zastosowanie urządzenia zwiększa bezpieczeństwo badanych oraz efektywność badań MR.

Więcej

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti™ – Stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizacje okolicy czuciowej w mózgu. Jest przeznaczony do diagnostyki przedoperacyjnej fMRI oraz do badań funkcjonalnych obszarów mózgu.

Więcej

NNL

Nordic Neuro Lab to norweska firma, która od ponad 10 lat projektuje urządzenia i oprogramowania do badań z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Wśród ich urządzeń znajdują się urządzenia do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych i panele do badania reakcji zwrotnych pacjenta.

NNL

NordicNeuroLab fMRI Audio System

NordicNeuroLab fMRI Audio System

NNL fMRI Audio System osiąga wyjątkowo dobre parametry dźwięku dzięki zastosowaniu przetworników elektrostatycznych o podwyższonej jakości.

Więcej

NordicNeuroLab fMRI Response Grips

NordicNeuroLab fMRI Response Grips

ResponseGrips to specjalne uchwyty, które posiadają 4 programowalne przyciski (po dwa na panel) i przekazują odpowiedzi zwrotne w czasie rzeczywistym, za pomocą światłowodu podłączonego do interfejsu przy konsoli sterowniczej.

Więcej

NordicNeuroLab fMRI VisualSystem

NordicNeuroLab fMRI VisualSystem

Jest to system do bezpośredniej prezentacji bodźców wzrokowych w postaci gogli montowanych na cewce odbiorczej rezonansu magnetycznego. Istnieje możliwość integracji z kamerą eye trackingową, śledzącą ruchy gałek ocznych.

Więcej

NordicNeuroLab LCD Monitor

NordicNeuroLab LCD Monitor

InroomViewingDevice to monitor LCD przystosowany do środowiska rezonansu magnetycznego.

Więcej

NordicNeuroLab nordicComfortSolution

NordicNeuroLab nordicComfortSolution

System rozrywki umożliwiający stworzenie przyjaznego i uspokajającego środowiska bezpośrednio w pomieszczeniu badawczym, dzięki czemu zmniejsza się liczba opóźnianych, odwoływanych lub też powtarzanych seansów.

Więcej

NordicNeuroLab - Oprogramowanie kliniczne

NordicNeuroLab - Oprogramowanie kliniczne

Oprogramowanie kliniczne do przetwarzania i analizy obrazów uzyskanych w MRI i fMRI.

Więcej

NordicNeuroLab SyncBox

NordicNeuroLab SyncBox

Urządzenie do synchronizacji wewnętrznych oraz zewnętrznych urządzeń i programów.

Więcej

ERGOSPECT

Ergospect – firma wywodząca się ze środowiska uniwersyteckiego z siedzibą w Austrii. Specjalizuje się w produkcji urządzeń do pomiarów ergometrycznych, umożliwiających symulację naturalnych reakcji układu mięśniowo- szkieletowego w środowisku rezonansu magnetycznego.

ERGOSPECT

Ergometr diagnostyczny - moduły do badań kardiologicznych

Ergometr diagnostyczny - moduły do badań kardiologicznych

Ergometr Diagnostyczny Pedal Cardio pozwala na wykonywanie ćwiczeń porównywalnych z naturalną aktywnością fizyczną, w trakcie badań MRI.

Więcej

Ergometr diagnostyczny - moduły do badań mięśni i stawów

Ergometr diagnostyczny - moduły do badań mięśni i stawów

Urzadzenia Ergospect umożliwiają dynamiczne obrazowanie poszczególnych partii mięśni. Pozwala to wspierać takie obszary medyczne jak m.in. neurologia, chirurgia naczyniowa (i angiografia), ortopedia, medycyna sportu oraz farmaceutyczne badania kliniczne.

Więcej

Ergometry diagnostyczne Ergospect (ogólnie)

Ergometry diagnostyczne Ergospect (ogólnie)

Ergometr Diagnostyczny to urządzenie przystosowane do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego, zaprojektowane do symulacji obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w trakcie badania rezonansem magnetycznym. 

Więcej