Współpraca

Dzięki wieloletniej współpracy przy projektach z instytucjami naukowo-badawczymi i medycznymi, Neuro Device jest w stanie zapewnić najwyższe, naukowe standardy oferowanych usług. Kooperujemy między innymi z: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Projekty realizowane przez Neuro Device

Jednym z priorytetów Neuro Device jest stały rozwój i podążanie za zmieniającymi się możliwościami technologicznymi oraz wiedzą, a nawet ich wyprzedzanie. Dlatego staramy się realizować projekty rozwojowe i naukowe, indywidualnie i w konsorcjach z instytucjami naukowymi i firmami. Między innymi aktualnie realizujemy projekty:

 • Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
 • System komputerowo wspomaganej chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu nowotworów.
 • Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD.
 • Bezprzewodowy system pomiarów fizjologicznych (GSR i Puls).

Ponadto wspieramy metodologicznie szereg projektów klinicznych i naukowych, realizowanych na polskich uczelniach, m.in.:

 • Badania fMRI i DTI pacjentów z guzami mózgu i padaczką, przygotowywanych do leczenia chirurgicznego oraz opracowywanie protokołów neuronawigacyjnych.
 • Badania  fMRI osób dorosłych i dzieci, w kierunku określenia anatomii funkcjonalnej mózgu dla funkcji werbalnych.
 • Badania procesów czytania z użyciem eyetrackingu (w lingwistyce, psychologii i prawie).
 • Badania lingwistyczne z użyciem eyetrackingu w grupie osób bilingualnych.
 • Badania nad rozpoznawaniem twarzy z użyciem eyetrackingu
 • Badania procesów emocjonalnych z użyciem eyetrackingu, elektroencefalografii, pulsu i GSR.
 • Badania case study z użyciem fMRI, DTI, eyetrackingu, eeg i psychofizjologii.

W ramach działań wspierających studentów i młodych naukowców powstało dotąd kilkanaście doniesień konferencyjnych. Udostępniamy swoje laboratorium studentom i doktorantom, dzielimy się doświadczeniem w wykonywaniu badań, wspólnie publikujemy prace naukowe. 

Przekazaliśmy swoją wiedzę podczas wystąpień

Nasi pracownicy są zapraszani na krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja oraz szkolenia. Ponadto uczestniczymy w regularnych imprezach naukowych jak np. Dni mózgu.

 • logo7
 • logo4
 • logo2
 • logo5
 • logo1
 • logo6
 • logo3