Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Tytuł:  Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Streszczenie:  Celem projektu opartego na wiedzy z zakresu medycyny, neuropsychologii, analizy sensorycznej, fizjologii i marketingu jest opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań sensorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu powonienia.

Wyniki będą wykorzystywane w badaniach nad produktami FMCG, jako metoda wyboru najlepszych komponentów w procesie produkcyjnym. Zostanie ona przygotowana w drodze szeregu testów, w które zaangażowany jest interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków z Instytutu Analizy Sensorycznej, Warszawskiego Uniwersytety Medycznego, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Projekt poszerzony jest o badania podłużne, które zostaną wykonane na osobach ze zdiagnozowanymi objawami, charakterystycznymi dla wstępnej fazy chorób neurodegeneracyjnych. Eksperyment ten zakończy się opracowaniem profilu wyników, typowych dla tego typu chorych. Przyczyni się to do przygotowania wytycznych i metodologii prowadzenia diagnostycznych testów przesiewowych.

Osoba udzielająca informacji o projekcie:

Agnieszka Sztajerwald, tel. 22 662 15 30