Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Tytuł: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie Neuro Device Group Sp. z o.o.

Streszczenie: Głównym celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu spółki Neuro Device Group. Projekt przyczyni się do realizacji celów Działania 6.1 PO IG poprzez wprowadzenie nowej oferty produktowej na rynek zagraniczny. Jest ukierunkowany na pozyskanie partnerów handlowych i nabywców finalnych na wybranym rynku docelowym – niemieckim, jak również zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz promocję wizerunku i marki Firmy na arenie międzynarodowej.

Podstawowym celem projektu jest intensyfikacja dotychczasowej ekspansji eksportowej, co automatycznie zwiększy udział eksportu w ogólnej sprzedaży Firmy. Kolejnym celem jest zaoferowanie na rynku zagranicznym innowacyjnych, wysoce specjalistycznych urządzeń medycznych, o unikalnej na skalę światową funkcjonalności.

Projekt wspiera również promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Dotyczy to branży produkcji i dystrybucji urządzeń medycznych, oraz sfery B+R w tym właśnie segmencie produktowym. Dzięki projektowi wzrosną  możliwości zdobywania i  pogłębienia wiedzy o rozwoju trendów na międzynarodowym rynku specjalistycznego sprzętu medycznego, oraz weryfikacja podmiotów konkurencyjnych i ich oferty.

Osoba udzielająca informacji o projekcie:

Agnieszka Sztajerwald, tel. 22 662 15 30