Neuro Device Group S.A. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Strategia rozwoju firmy Neuro Device”

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju firmy przez wdrożenie innowacji poprzez zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym realizowanych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Neuro Device Group S.A. planuje, że w ramach podjętych przez Instytucję Otoczenia Biznesu prac, opracowana zostanie strategia komercjalizacji dla wybranych przez niego technologii, w których widzi on potencjał dla dalszego rozwoju.

Całkowita 167 280 PLN wartość projektu:
Dofinansowanie projektu z UE: 108 800 PLN