Eyetracking to dynamicznie rozwijająca się technologia, o bardzo dużej dywersyfikacji zastosowań. Stosuje się ją we wszystkich dziedzinach, w których kręgu zainteresowań leży badanie odbioru i przetwarzania informacji wzrokowej.

Oferujemy sprzedaż i wynajem pełnej gamy eye trackerów, działających z częstotliwością rejestracji od 30Hz do 1250Hz oraz oprogramowania do projektowania, prowadzenia badań i analizy wyników.

Eye trackery

Eye tracker, dzięki systemowi pomiarowemu śledzi, zapisuje i analizuje, na co i w jakiej kolejności patrzy badany. Pozwala na identyfikację obszarów, na których jest koncentrowana uwaga i obszarów pomijanych, słabo zauważalnych. Urządzenie przesyła zarejestrowane obrazy do komputera stacjonarnego lub przenośnego, z którym jest zintegrowane, a odpowiednie oprogramowanie pozwala na analizę danych i generowanie wyników.

Częstotliwość eyetrackerów

W przypadku eyetrackera, częstotliwość jest rozumiana jako ilość pomiarów położenia wzroku w ciągu sekundy. Od częstotliwości tej rejestracji zależy jakość wyników i precyzja przeprowadzanych pomiarów. Częstotliwość urządzenia powinna być dobrana do rodzaju prowadzanego badania. Dysponujemy eyetrackerami rejestrującymi wzrok z od częstotliwości 30Hz do 1250Hz.

Eye trackery stacjonarne są rekomendowane do dowolnych badań nie wymagających przemieszczania się badanego (Wszystkie materiały filmowe i graficzne, opakowania, plakaty, spoty reklamowe).

Eye trackery mobline, w dyskretnej formie okularów eyetrackingowych, umożliwiają badania w środowisku naturalnym obiektu (np. badania w sklepach, na drogach,  w obiektach użyteczności publicznej).

Wyniki badań eyetrackingowych przedstawiane są najczęściej w postaci statycznych i dynamicznych rejonów zainteresowania z łatwymi do odczytania wykresami, filmów, zdjęć, map cieplnych, fiksacji, ścieżek wzroku, statystyk liczbowych.

Zastosowanie eyetrackingu

Przykładowe zastosowanie badań Eyetrackingowych w dziedzinach:

Marketing, Reklama, Zarządzanie marką

 • postrzeganie i rozpoznawalność marki, reklamy, produktu,
 • pretesty i badanie skuteczności projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, layouty, gazetki sprzedażowe),
 • product placement,
 • lokalizacja powierzchni reklamowych,
 • sterowanie nawigacją klienta w sklepie,
 • organizacja powierzchni sprzedażowej i półki sklepowej.

Ergonomia i Usability

 • sterowanie urządzeniami przy pomocy ruchów oczu (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne),
 • systemy naprowadzające  i systemy kontroli lotów,
 • centra dowodzenia w wojsku, policji i straży pożarnej,
 • rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach (badania kierowców),
 • rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych na tablicach sterowniczych, w kokpitach i kabinach pojazdów,
 • zarządzanie informacją (komunikatywność oznakowania i dostępności wizualna),
 • testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych.

Edukacja i Sport

 • podnoszenie precyzji w koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • konstruowanie podręczników,
 • ilościowa ocena zmian w procesie czytania.

Medycyna

 • diagnostyka i ocena leczenia chorób neurologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych (testy ruchliwości gałek ocznych),
 • ocena efektów terapii zachowawczej, farmakologicznej lub operacyjnej wad wzroku,
 • kształcenie lekarzy radiologów, chirurgów, ratowników medycznych,
 • badanie szybkości reakcji okulomotorycznej oraz stabilności fiksacji oka.

Psychologia i Socjologia

 • ocena zachowania człowieka w różnych sytuacjach,
 • badania interakcji człowieka z komputerem (HCI - Human Computer Interaction),
 • ocena stanu emocjonalnego i poznawczego człowieka,
 • obserwacje uzupełnione metodą eyetracking,
 • pupilometria (pomiar szerokości źrenic w odpowiedzi na bodźce),
 • wykazanie krótko- i długofalowego oddziaływania otoczenia na człowieka.