Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast),  czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego. a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w wykonywanie zadania, przeprowadzanego w trakcie testowania przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników, obecnie zdominowało metody obrazowania mózgu. 

Urządzenia

Do przeprowadzenia badań fMRI niezbędne jest posiadanie tomografu rezonansu magnetycznego o mocy przynajmniej 1,5 Tesla, a najlepiej 3 Tesla oraz zestawu urządzeń do synchronizacji oraz stymulacji. Najnowsze technologie produkcji urządzeń badawczych sprawiają, że dziedzina badań fMRI rozszerza się o coraz to nowe zastosowania. Problemu nie stanowi już prowadzenie badań EEG, czy pomiarów psychofizjologicznych w tym samym czasie.

Neuro Device jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy NordicNeuro Lab – światowego leadera w produkcji stymulatorów oraz oprogramowania do fMRI. Oferujemy również swoje własne urządzenia badawcze, zaprojektowane specjalnie dla środowiska MR. Z uwagi na wysoką czułość rezonansu na jakiekolwiek ruchy głową, mamy w swoim portfolio innowacyjne poduszki firmy PearlTec, służące do stabilizacji głowy osoby badanej. Aby umożliwić badania osób z dużymi wadami wzroku oferujemy również okulary firmy Innovize, przystosowane do użycia w polu rezonansu magnetycznego.

fMRI pozwala na weryfikację funkcjonowania poznawczego osoby badanej, co jest wykorzystywane w neurologii, psychologii, psychiatrii, ale również coraz częściej w neurochirurgii, farmakologii i chemii oraz jako najbardziej obiektywna metoda badań neuromarketingowych. Z uwagi na rosnącą liczbę interdyscyplinarnych badań z użyciem fMRI, oferujemy również niszowe urządzenia do badań wysiłkowych i ergonomicznych w rezonansie magnetycznym – są to produkty firmy ErgoSpect.

Projekty badawcze

Poza wyposażeniem laboratoriów fMRI, zespół Neuro Device zajmuje się prowadzeniem projektów badawczych. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu, jakie mamy w tej dziedzinie (stanowiliśmy grupę, która jako pierwsza w Polsce wykonała badania fMRI). Co roku prowadzimy projekty dla oraz z Uniwersytetami i Instytutami badawczymi, a także publikujemy artykuły naukowe oraz prezentujemy wyniki na międzynarodowych konferencjach na całym świecie.

Umowy na wykonywanie badań w rezonansie magnetycznym, podpisane z wieloma ośrodkami klinicznymi i badawczymi, umożliwiają zaoferowanie naszym klientom badań wykonywanych w całym kraju – od Gdańska do Krakowa i Wrocławia.