Projekty R&D / Neuro Device Voic

Neuro Device Voic

Ideą projektu jest opracowanie pierwszego na świecie systemu do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji). Zgodnie z dostępnymi danymi, takiej terapii potrzebuje aż 1 na 250 osób na świecie. Urządzenie będzie można zastosować nie tylko w terapii profesjonalnej, ale i w domowej. Będzie gwarantować  zarówno przyspieszenie rehabilitacji, jak również znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

O problemie

Afazja oznacza utratę możliwości komunikowania się. Dotknięty tym problemem pacjent zmuszony jest wycofać się z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Afazja powoduje potworne odosobnienie. Pacjent, który nie może komunikować się z otoczeniem, ale jego możliwości intelektualne pozostają takie same, jest pozostawiony sam na sam ze swoimi myślami. Według badań ma to gorszy wpływ na jakość życia niż choroby onkologiczne i choroba Alzheimera.

Brak możliwości komunikacji sprawia, że niemożliwy jest powrót do pracy lub branie udziału w normalnym życiu rodzinnym. Wyklucza sprawnych w każdym innym aspekcie młodych ludzi z życia społecznego i zawodowego. Generuje ogromne koszty dla publicznej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Nie ma innych satysfakcjonujących rozwiązań tego problemu. Standardowa terapia to czterdziestopięciominutowa sesja z logopedą, co jest kroplą w morzu potrzeb, jeśli chodzi o potrzebny czas. Publiczna opieka zdrowotna na całym świecie cierpi na brak logopedów. Jednak nawet jeśli osoba może pozwolić sobie na prywatne leczenie, nadal jest ono powolne i niezbyt skuteczne, albo w ogóle nie przynosi efektów.

Rozwiązanie i technologia

Zaprojektowane przez nas urządzenie zmienia jakość leczenia, wzmacniając i przyspieszając jej rezultaty. Jest również wielkim postępem w zakresie dostępności i przystępności cenowej, ponieważ znacznie obniża koszty leczenia. Urządzenie zaprojektowane z myślą o łatwym użytkowaniu umożliwia stosowanie go przez profesjonalistów oraz w warunkach domowych.

Nasze urządzenie działa na zasadzie neuromodulacji i elektrycznej stymulacji mózgu. Niezależnie pacjent  wykonuje ćwiczenia, pracując na specjalnym oprogramowaniu, podczas gdy urządzenie zmienia aktywność neuronów w stymulowanej części mózgu. Dzięki temu chore obszary mózgu szybciej się regenerują, a pacjent szybciej zdrowieje. Nasze urządzenie nie tylko zwiększa efektywność rehabilitacji. Może być używane zarówno w instytucjach medycznych jak i w domu, dzięki czemu leczenie staje się łatwiej dostępne i tańsze.

  1. Opcja 1 – logopeda w centrum neurorehabilitacji

    Pacjent zapisuje się na leczenie i zostaje podłączony do stymulatora. Logopeda programuje stymulator w zależności od stanu pacjenta. Kiedy sesja stymulacji kończy się, pacjent rozpoczyna zajęcia logopedyczne.

  2. Opcja 2 – pacjent

    Urządzenie jest przystosowane do indywidualnego użytkowania – ustawienia są zaprogramowane z wyprzedzeniem, więc nie ma potrzeby ich dostosowywania. Urządzenie należy jedynie włożyć na głowę i włączyć. Pacjent jest motywowany do codziennych ćwiczeń, co skraca czas zdrowienia.

Trakcja i rynek

Każdego roku dotyka około pięć milionów ludzi na świecie. Około jedna czwarta z nich ma mniej niż czterdzieści lat. Taka ilość pacjentów ma ogromny wpływ na systemy ochrony zdrowia i społeczeństwa. Obecnie oferowane leczenie jest długie, kosztowne i często nieskuteczne.

W samych Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z naszego produktu skorzysta rocznie blisko około pół miliona pacjentów, którzy pilnie potrzebują skutecznego leczenia. Na światowym rynku ma on potencjał pomóc milionom ludzi rocznie i zmniejszyć ogromne koszty ponoszone przez opiekę zdrowotną.

Na podstawie wyników badań naukowych szacuje się, że stymulacja mózgu zastosowana w urządzeniu może sprawić, że wskaźnik powodzenia terapii znacząco wzrośnie. Dzięki zwiększonej skuteczności leczenia ośrodki medyczne będą mogły obsłużyć nawet trzy razy więcej pacjentów w tym samym czasie, co zaowocuje ogromnymi oszczędnościami w zakresie wydatków na personel medyczny. Ponadto tańsze leczenie i zwiększony wskaźnik powodzenia leczenia pacjentów znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie w zmniejszonych wydatkach na służbę zdrowia oraz mniejszej ilości rent przyznawanych ludziom chorującym na afazję (w Unii Europejskiej będzie można zaoszczędzić nawet trzy miliardy euro rocznie).

Materiały do pobrania

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 836187.