Aktualności Powrót

Współpraca Neuro Device z Uniwersytetem Gdańskim

Zawarliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – jedną z większych placówek naukowych w Polsce.

Od teraz Neuro Device i Uniwersytet będą wspierać się w działaniach, głównie poprzez prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, wymianę doświadczeń oraz posiadanej wiedzy eksperckiej. W ramach wspólnych działań zostanie przeprowadzone badanie dotyczące nowych metod treningu mentalnego sportowców, którego celem jest stworzenie narzędzia do treningu wyobraźni osób pracujących z sportem.

Celem dodatkowym jest obserwacja i zbadanie, czy zmiany neuroplastyczne po takim treningu wpłyną na efektywność zawodników. Podjęte wspólnie inicjatywy przyczynią się nie tylko do rozwoju nauki, ale i podniesienia jakości usług obu stron.

Zobacz także

29 stycznia 2019

Przedstawiamy Science Device

28 listopada 2018

Neuro Device ma już 10 lat!

20 marca 2018

Zmieniamy wizerunek

22 stycznia 2018

Wygraliśmy Chivas Venture

19 czerwca 2017

Neuro Device w klastrze i3b

14 stycznia 2016

Nagroda dla NordicNeuroLab