Projekty R&D / Safe & Comfort MR System

Safe & Comfort MR System

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania zwiększającego możliwości monitorowania stanu pacjenta i komunikacji z nim podczas badań rezonansem magnetycznym.

Rozwiązanie i technologia

Planowane efekty to:
• rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego i zrozumienie potrzeb grupy docelowej;
• zweryfikowanie założeń dotyczących komercjalizacji technologii z grupą docelową
• opracowanie materiałów komunikacyjnych
• przygotowanie w zakresie ochrony prawnej opracowanej technologii

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18.

Wartość całkowita projektu: 137 500,00 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 104 362,50 PLN